• แบ่งปันประสบการณ์การบำบัดระดับ 1

 • ทบทวนเรกิระดับที่ 1

 • มายด์เซ็ทของนักบำบัด

 • สมาธิเพื่อความละเอียดของประสาทสัมผัส

 • ถ่ายทอดพลังเรกิระดับ 2 โอคุเด็น

 • มันตราระดับ 2

 • การป้องกันตัวเองจากพลังงานก่อนบำบัด (เทคนิดเพิ่มเติม)

 • การส่งพลังระยะไกล

 • เรื่องของห้วงเวลา

 • การบำบัดในห้วงเวลา อดีต และอนาคต

 • การบำบัดกลุ่มระยะไกล

 • การบำบัดที่ไม่ใช่ท่ามาตราฐาน (Intuition Hands)

 • การเคลียร์พลังงานหลังการบำบัด (เทคนิคเพิ่มเติม)

 • ทดสอบการบำบัดเรกิระดับ 2

 • จิตสัมผัสเบื้องต้นด้วย หิน crystal และต้นไม้ 
  (Spiritual Sensing - stone, crystal, trees) 

©2017 By BetterMind BY Kru P'Ton.