ชั้นเรียนที่เปิดสอน

healing-hand-772x500.jpg

REIKI 1st Degree Shoden

เรกิระดับที่ 1 โชเด็น

เรียนเพื่อสามารถบำบัดด้วยเรกิจากส่งพลังเยียวยาด้วยมือเพื่อปรับสมดุลพลังงานและเยียวยาอาการเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางอารมณ์ เรียนรู้วิธีฝึกฝนสมาธิเพื่อพัฒนาความไวของประสาทสัมผัส เรียนรู้วิธีการเคลียร์พลังงานลบ ช่วยเหลือดูแลเยียวยาคนรอบข้างที่คุณรัก

16960.jpg

REIKI 2nd Degree Okuden

เรกิระดับที่ 2 โอคุเด็น

ต่อยอดจากระดับที่ 1 ในระดับสองคุณสามารถส่งพลังงานบำบัดเยียวยาให้คนที่คุณห่วงใยจากที่ใดก็ได้

Get more news and tips by subscribing to BetterMind by Kru P'Ton updates.