Our Services

 

CLIENT TESTIMONIALS

ข้อความจากผู้ใช้บริการ

เราทุกคนควรได้มีโอกาสทบทวนและมองย้อนกลับไปในชีวิตของตัวเองเพื่อรู้จักและเข้าใจชีิวิตตนเองให้มากขึ้น สิ่งที่ได้จากการบำบัดคือการก้าวข้ามอุปสรรคทางใจที่ขวางกั้นเราอยู่ การพัฒนามายด์เซ็ทหรือการปรับปรุงแนวความเชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้สึกในการดำเนินชีวิต และบทเรียนอันล้ำค่าที่ส่งมาให้เราเรียนรู้โดยเฉพาะ นี่เป็นเพียงบางส่วนของผู้ที่เคยเข้ามาเรียนรู้ตนเองและยินดีที่จะแบ่งปันบางส่วนของชีวิตที่ได้เรียนรู้

©2017 By BetterMind BY Kru P'Ton.