คุณแบ่งคนในสังคมออกยังไงและมองตัวเองในตำแหน่งไหนครับ?

เคยมีคนกล่าวไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม (ใครหนอ?) มนุษย์นั้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครับ ตั้งแต่บุราณกาลโบราณมาล่วงเลยกว่า 50,000-100,000 ปีตั้งแต่ยุคโฮโมเซเบี้ยน เหตุเพราะมนุษย์นั้นอ่อนแอกว่าสัตว์โลกส่วนใหญ่ ทารกนั้นเมื่อ...

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

 

©2017 By BetterMind BY Kru P'Ton.